Flydagen 2023: Flyprogrammet

Portene åpner kl 10:00 og stevneområdet er åpent fram til kl 17:00. Publikum kan vandre blant utstilte fly, besøke stands og salgsboder. Det blir mulig å kjøpe en rundtur i noen av stevnets fly i tiden fram til flyprogrammet starter kl 13:00.

TURER MED VETERANFLY – vær tidlig ute.

Broussard LN-WNB kun tilgjengelig fra 10-1230 på stevnedagen. Påmelding ved Warbird of Norway sitt stand ved flyet langs gjerdet.

Harvard LN-TEX: Påmelding for tur frem til 9. juni ved Norwegian Spitfire Foundation sitt stand på publikumsområdet. Eller kontakt Lise Andersen 924 50 283 / lise@norwegianspitfire.com for booking og pris.

Planlagt Flyprogram

Planlagt flyprogram kan sees nedenfor. Vi tar forbehold om at tidsskjema er et estimat og at vær eller teknisk tilstand på flyene kan føre til endringer i rekkefølge, innhold og tid for display.

13:00 – 14:00
Yak-52
Piper Cub
MH 1521 Broussard
AW101
P-51D & Spitfire Formasjonsdisplay

14:00 – 15:00
Boeing Stearman
Velis Electro

15:00 – 16:00
Saab Safir
Yak-50
T-6G Harvard
Fieseler Storch
P-51 Mustang “Miss Rebel” solo display

Flydagen 2023 – Parkering & Shuttlebuss

Parkering utenfor Flymuseet på Sola Sjø, Sømmevågen, samt området ved siden av CircleK, P9. Parkering vil bli skiltet.

HC parkering er inn via VIP porten med innkjørsel langs RV 510 nord for innkjørsel til Sola Flystasjon.

Rutebilhistorisk Forening avd Rogaland (RHF) stiller med veteranbusser for å frakte publikum fra P9 og Sola Sjø. Bussene vil være merket “Shuttelbuss Sola Airshow”, og kjøre deg fram til stevneområdet.

Priser tur/retur
Voksen fra 15 år : kr. 40,-
Barn/honnør: kr. 20,-
Familie 2+1 el. mer: kr. 80,-
Barn under 6 år : Gratis

Betaling gjøres i bussen med kontanter eller med Vipps.

Foto: via RHF

RHF er en idèell og uavhengig forening som ble stiftet i 1983.
Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for Rutebilens betydning og utvikling som samferdselsmiddel, og dens knytting av bygd og by i vårt utstrakte land. De innhenter historie, dokumenter og bilder, formidler dette i vårt eget organ “Rutebil”, samt ved foredrag for eget og andre historielag. Likeså er de aktive på restaurering av eldre bussmateriell, og bruker disse kjøretøy i kulturarrangement i både egen og andres regi. Foreningen kjører med løyvefritak etter søknad til myndigheter og i forståelse med næringen for øvrig. Sjåførene kjører med gyldige sertifikater og nødvendig dokumentasjon. Medlemsmassen teller i 2019 ca.1600 på landsbasis, der ca. 10% av disse er tilsluttet lokalavdelingen RHF avd.Rogaland.

Foto: via RHF

Les mer om foreningen her:
http://rhf-rogaland.no/

Årsmøte SFFK 21.03.23

Det kalles inn til årsmøte i SFFK

Dato: Tirsdag 21.03.2023 Kl.:18:00-20:00
Sted: Sola Flyklubb, Klasserom.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Gjennomgang og godkjennelse av budsjett.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Fastsette medlemskontingent.
9. Behandle forslag om bygging av ny hangar.
10. Foreta følgende valg:

Verv:
a) Leder Håvard Vetrhus (På valg)
b) Nestleder Stig Holgersen 2024
c) Kasserer Skule Sletten 2024
d) Sekretær Glenn Munthe 2024
e) Styremedlem Øystein Sandal (På valg)
f) Varamedlem Lars Heskje 2024
g) Revisor: Leidulf Heskje (På valg)
h) Revisor: Espen Heine-Eriksen (På valg)
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
e) Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall).

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.
Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men vi henstiller om at man i størst mulig grad gir sine innspill til valgkomiteen ved leder Leidulf Heskje email: lh@anssec.no

Årsrapporter, regnskap og fullstendig saksliste vil bli publisert via email og gjort tilgjengelig på klubbens nettsted.
Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

For styret
Sekretær Glenn Munthe

Selvassuranse 2023

Nytt år betyr ny innbetaling av selvassuranse. Kasserer vil oppfordre alle som flyr om å betale denne hvert år.

Det er en kollektiv forsikringsordning for våre piloter. Skades eller havarerer fly og kaskoforsikring benyttes så slipper piloten selv å dekke egenandelen på forsikringen. Hvis en tar del i denne forsikringsorningen så dekkes egenandelen på forsikringen av fondet vi har opprettet med den hensikt.

I vår klubb har vi gjennom åra har hatt flere skader hvor kaskoforsikring har vært benyttet. De som ikke hadde betalt kunne ikke påberope seg at egenandel på kaskoforsikring skulle dekkes av fondet som andre piloter hadde betalt inn til.

Det letter arbeidet for kasserer hvis denne betales ETTER nyttår, men før første flytur.

Selvassuranse 2023 kr 200 betales til konto 7331 66 81546.

Kurs i formasjonsflyging 2022

SFFK inviterer til teorikurs i formasjonsflyging over to kvelder

Dato: 20.04.22 og 28.04.22
Sted: Klasserom SFK
Tid: 1800-2100 begge dager
Hvem: Primært for medlemer i SFFK
Hvor mange: Max 15 (first come – first served)
Pris: gratis for SFFK medlemmer, kr 1500 for andre

Kurset tar for seg grunnleggende kunnskap om formasjonsflyging fra planlegging og forberedelser til gjennomføring av flygning og debrief i etterkant. Fokus gjennom kurset er at formasjonsflyging er langt mer enn å bare fly ved siden av hverandre. Planlegging, forberedelser, roller, ansvar og formasjonslederskap vil derfor være sentralt i tillegg til teori om manøvrering av flymaskinen. Kurset passer derfor både for deg som ikke har fløyet formasjon før og for deg som allerede har prøvde deg litt.

Kurset er også midt i blinken for de av oss som har tatt det før men som trenger en refresher.

Påmelding gjøres på følgende skjema.

Instruktørene Helge Øglænd og Thomas Gundersen baserer kurset på erfaring fra operative skvadroner i Luftforsvaret og Luftforsvarets flygeskole.

Selvassuranse 2022

Det nærmer seg årsskifte. Nytt år betyr ny innbetaling av selvassuranse. Kasserer vil oppfordre alle som flyr om å betale denne hvert år.

Det er en kollektiv forsikringsordning for våre piloter. Skades eller havarerer fly og kaskoforsikring benyttes så slipper piloten selv å dekke egenandelen på forsikringen. Hvis en tar del i denne forsikringsorningen så dekkes egenandelen på forsikringen av fondet vi har opprettet med den hensikt.

I vår klubb har vi gjennom åra har hatt flere skader hvor kaskoforsikring har vært benyttet. De som ikke hadde betalt kunne ikke påberope seg at egenandel på kaskoforsikring skulle dekkes av fondet som andre piloter hadde betalt inn til.

Det letter arbeidet for kasserer hvis denne betales ETTER nyttår, men før første flytur.

Selvassuranse 2022 kr 200 betales til konto 7331 66 81546.