Æresmedlemmer

Major Gunnar Lauritzen sjef vedlikeholdsgruppen var første formann ved opprettelsen av Sola Flystasjon Flyhobbyklubb i 1984, og i samarbeid med stasjonssjefen Brig. Strand ordnet med tilhold for kubben på stasjonen. Major Lauritzen er dessverre gått bort.

Brigader Birger M. Strand var stasjonssjef på Sola flystasjon fra 1979 til 1989. Som stasjonssjef la han forholdene til rette for klubben slik at klubben fikk all mulig støtte fra stasjonen og dets personell. Klubben ble tildelt et eget oppmerket område i Hangar 3 der vi holdt til i mange år, inntil vår formann (daværende Major) Terje Gjelsvik (sjef operasjonsgruppen) tildelte klubben Shelter G (senere av Ob.lt. Olsen tildelt Shelter H). Brigader Strand har også i senere år hjulpet klubben. I Ob.lt. Olsens sjefstid ble det gjort forsøk fra noen sentrale personer på stasjonen å presse klubben ut fra Sola flystasjon. Vi kontaktet Brig. Strand som igjen kontaktet Ob.lt. Olsen, og det ble avholdt et møte om klubbens eksistens på stasjonssjefens kontor. Resultatet ble en intern oppvask på flystasjonen og klubben mottok et brev fra Ob.lt. Olsen om at klubben fortsatt var velkommen til å forbli på stasjonen.

Oberst Ragnar K. Østbye overtok etter Brig. Strand som stasjonssjef i 1989. Han ble meget engasjert i klubben og ble både flygesjef og formann. Østbye tok initiativ til at klubben endret status fra Sola Flystasjon Flyhobbyklubb til en regulær flyklubb – Sola Flystasjon Flyklubb (SFFK). Den tidligere klubben ble benevnt ”flyhobbyklubb” for å få tildelt midler over Luftforsvarets velferdsbudsjett, noe den også fikk. SFFK ble en sivil flyklubb innmeldt i NAK. Dermed ble den tidligere avtalen med Helikopter Service Flyklubb (HSFK), der Knut Lande var instruktør, avsluttet. Knut Lande ble med i den nye klubben som utsjekkinstruktør og styremedlem, men det ble slutt på skoleflyging og vedlikehold under HSFK som var praktisert siden 1984. Oberst Østbye var engasjert innen NAK også i andre sammenheng. Han ble leder i NAK Motorflyseksjon og var den første lederen i NAK Akrokomite under opprettelsen i 1995 (sammen med bl.a Peter Fusdahl, Ivar Dyrdal og Knut Lande, der Ivar i dag er leder og Knut Lande fortsatt er medlem). Oberst Østbye døde dessverre av kreft i 2003.

Daværende Major Terje Gjelsvik var medlem i klubben i flere år før han overtok som formann da vår daværende formann (major og sjef for vedlikeholdsgruppen) ble beordret til Værnes. Gjelsvik var formann i mange år og ledet klubben gjennom flere vanskelige perioder. Under hans tid hadde klubben de beste forhold og støtte. Gjeldsvik fløy på 330 skv og følgelig hadde vi støtte også fra den avdelingen. Gjelsvik ordnet også at vi fikk tildelt Shelter G. Klubben har hatt hangarplass og stasjonssjefenes støtte og velsignelse gjennom flere år på Sola flystasjon helt siden opprettelsen i 1984. Det kan klubben takke de fire æresmedlemmene for. Gjelsvik var formann helt til han ble beordret som sjef for 330 skv i Bodø i 1997.

Advertisements