Flypark

Safir LN-SAP

UA-N-333Serienummer 57333, eks RNoAF UA-N/333 ble overtatt fra Luftforsvaret / LFK i 1995. Flyet var brukt som undervisningsmateriell ved Luftforsvarets Tekniske Skolesenter, Kjevik fra 1984. LN-SAP gjennomgikk heloverhaling i tiden 1995 – 2000 og ble luftdyktig i april 2000. Flyet har ca 6300 flytimer per desember 2017.

 

Safir LN-SAO

UA-Y-344Serienummer 57344, eks RNoAF UA-Y/344, ble overtatt fra Luftforsvaret og Forsvarsmuseet i 1984, samtidig som klubben Sola Flyhobbyklubb ble startet ved Sola Flystasjon. LN-SAO ble utfløyet til 1000 timer i november 1999 og gjennomgikk heloverhaling frem til september 2002. Flyet har ca. 7100 flytimer per desember 2017.