Flydagen 2023: Billetter

Billetter fås kjøpt hos Linticket

Voksen f.o.m 15 år: 200 kr.
Barn 5 – 14 år: 100 kr.
Barn under 5 år gratis
Familie: 600 kr

Billetter kan også kjøpes ved inngangen.

Foto: Eirik Østensjø
Advertisement