Category Archives: Skoleavdelingen

Kurs i formasjonsflyging 2022

SFFK inviterer til teorikurs i formasjonsflyging over to kvelder

Dato: 20.04.22 og 28.04.22
Sted: Klasserom SFK
Tid: 1800-2100 begge dager
Hvem: Primært for medlemer i SFFK
Hvor mange: Max 15 (first come – first served)
Pris: gratis for SFFK medlemmer, kr 1500 for andre

Kurset tar for seg grunnleggende kunnskap om formasjonsflyging fra planlegging og forberedelser til gjennomføring av flygning og debrief i etterkant. Fokus gjennom kurset er at formasjonsflyging er langt mer enn å bare fly ved siden av hverandre. Planlegging, forberedelser, roller, ansvar og formasjonslederskap vil derfor være sentralt i tillegg til teori om manøvrering av flymaskinen. Kurset passer derfor både for deg som ikke har fløyet formasjon før og for deg som allerede har prøvde deg litt.

Kurset er også midt i blinken for de av oss som har tatt det før men som trenger en refresher.

Påmelding gjøres på følgende skjema.

Instruktørene Helge Øglænd og Thomas Gundersen baserer kurset på erfaring fra operative skvadroner i Luftforsvaret og Luftforsvarets flygeskole.

Klubb PFT teorikveld 15. februar 2022

Skoleavdelingen har gleden av å invitere til klubb PFT teorikveld

Dato: 15. februar 2022
Tid: 19:00 – 21:00
Hvor: Klubbhus Sola Flyklubb

Agenda
1. Threat & Error Management – Harvard Case
2. Virkninger av ror og stabillitet
3. Standard Operating Procedure – Kahoot

Vel møtt til faglig påfyll og gode diskusjoner.

Teorikurs i akroflyging 7-8 mars 2020 på Sola

2012_Sprtsmn_KwnSola Flystasjon Flyklubb inviterer til teorikurs i akroflyging helgen 7-8. mars 2020. Kurset avholdes i vårt klubbhus, går over lørdag og søndag og koster kr 1800.  Vi har plass til 15 deltakere på kurset. Siden kurset holdes på Sola Flystasjon kan vi dessverre kun tilby kurset til norske statsborgere.

Påmelding gjøres på følgende skjema innen 21.02.20.

Læreboka “Akroflyging” av Knut Lande kan kjøpes gjennom Luftfartsskolen. Continue reading

Formasjonskurset avholdt 24-25 februar 2018

Helgen 24. og 25. februar arrangerte SFFK teorikurs i grunnleggende formasjonsflyging med Helge Øglænd og Thomas Gundersen som instruktører. Fokus var på roller og ansvar under formasjonsflyging og manøvrering av fly i formasjon. Kurset ble fulltegnet på rekordtid og trakk klubbens medlemmer helt fra Bergen og med det var også Flesland Flystasjon Flyklubb og Norwegian Flying Aces representert.

Kursdeltakere og instruktører.

Kurs i formasjonsflyging 24-25. februar 2018

Dato: 24-25 februar 2018.
Sted: Klubbhytta.
Tid: 1000-1500 begge dager
Hvem: Kun medlemmer i SFFK
Antall: Max 15
Pris: gratis
Påmelding: via online skjema

Kurset tar for seg grunnleggende kunnskap om formasjonsflyging fra planlegging og forberedelser til gjennomføring av flygning og debrief i etterkant. Fokus gjennom kurset er at formasjonsflyging er langt mer enn å bare fly ved siden av hverandre. Planlegging,  forberedelser, roller, ansvar og formasjonslederskap vil derfor være sentralt i tillegg til teori om manøvrering av flymaskinen. Kurset passer derfor både for deg som ikke har fløyet formasjon før og for deg som allerede har prøvde deg litt.

Instruktørene Helge Øglænd og Thomas Gundersen baserer kurset på erfaring fra operative skvadroner i Luftforsvaret og Luftforsvarets flygeskole.

Leksjon 1: Introduksjon
Leksjon 2: Grunnleggende begreper, kommunikasjon
Leksjon 3: Lead / wingman (formasjonsledelse, ansvar og roller, administrasjon)
Leksjon 5: Ground ops, takeoff, departure, arrival, landing
Leksjon 6: Formasjonstyper og manøvrering
Leksjon 7: Rejoins, breakouts, blind drills
Leksjon 8: Planning, brief, debrief
Leksjon 9: Emergencies & What-ifs
Leksjon 10: Formation SOP

Eventuelle spørsmål rettes til Thomas på telefon 90198248.

Formasjonsflyging (foto Eirik Østensjø)

Klubb PFT 2018

Datoene for teoridelen er satt til onsdag 10/1 og onsdag 7/2 2018 klokka 19:30 i klubbhuset. Du velger den dagen som passer best for deg.

I år har vi fire tema som vil bli gjennomgått:

  • TLAR – that looks about right – attitude flyging – ET
  • Systemkunnskap – failure modes – ET
  • Crosswind landinger og teknikk – RIH
  • Spin Entry – RIH

Det er selvfølgelig også åpent for diskusjon og skolen håper at dette frisker opp gammel kunnskap og at vi blir godt forberedt for kommende sesong. Vel møtt til en god flight safety kveld i godt lag.

Deadline for gjennomføring av flydelen av klubb PFT (klubbsjekk) er 31.03.18. Det er jo selvfølgelig mulighet for å ta denne allerede fra januar så det burde være god tid til planlegging. På denne måten er vi godt rustet foran kommende sesong. Ta kontakt fortrinnsvis med Harald, Øystein, Rein Inge og Thomas for Klubb-PFT (klubbsjekk).

Teorikurs i akroflyging 11-12 mars 2017 på Sola

2012_Sprtsmn_KwnSola Flystasjon Flyklubb inviterer til teorikurs i akroflyging helgen 11-12. mars 2017. Kurset avholdes i vårt klubbhus, går over lørdag og søndag og koster kr 1800. Vi henviser til separat dokument for fullstendig invitasjon og kursprogram. Vi har plass til 15 deltakere på kurset.

Læreboka “Akroflyging” av Knut Lande kan kjøpes gjennom Luftfartsskolen.

Klubb PFT 2017

Datoene for teoridelen  er satt til torsdag 2/2 og 16/2 2017 klokka 19:00 i klubbhuset. Du velger den dagen som passer best for deg.

I år har vi fokus på Nødlandinger v/Thomas Gundersen og Normale landinger v/Espen Tjetland.

Gode demonstreringer vha film og billedmateriell vil bli utarbeidet. Det er selvfølgelig også åpent for diskusjon og skolen håper at dette frisker opp gammel kunnskap og at vi blir godt forberedt for kommende sesong. Vel møtt til en god flight safety  kveld i godt lag.

Deadline for gjennomføring av flydelen av klubb PFT (klubbsjekk) er 31.03.17. Det er jo selvfølgelig mulighet for å ta denne allerede fra januar så det burde være god tid til planlegging. På denne måten er vi godt rustet foran kommende sesong. Ta kontakt fortrinnsvis med Harald, Rein Inge og Thomas for Klubb-PFT (klubbsjekk).

Nødlandingsplass?

Tid for ny PFT-teori

Skoleavdelingen og operativ leder inviterer til den årlige klubb-PFT teorikvelden.  På bakgrunn av siste års hendelser blir complacency & currency tema i år + repitisjon av nødprosedyrer.

Vi møtes i klubbhytta kl 19:00 torsdag 3. mars og/eller tirsdag 15. mars. Du plukker den datoen som passer best.