Category Archives: Temakveld

Temadag LMS: Innfasing av AW 101 – En helt ny redningstjeneste

invitasjon-aw101-innfasingStyret i LMS – Rogaland inviterer igjen til Temakveld, denne gang mandag 28.11.16 kl 19:00 på Quality Airport Hotel Stavanger. Her vil Luftforsvarets toppsjef for AW101-prosjektet gi oss en status på implementeringen av  vår nye (luft)redningstjeneste hvor altså AW101 – naturlig nok – står ganske sentralt. For oss her på og rundt Sola kan det vel også være noen mer lokalt betonte forhold som vi kan få avklart – så langt det lar seg gjøre pr i dag. Kan vi forresten kalle dette nye helikopteret et ekte, – eller uekte (?) – oldebarn av vår trofaste Sea King? De skal da visst ha noen felles aner.

Temakvelden er som vanlig åpent for alle, så er det noen dere vil ta med, så gjør endelig det! Continue reading

Temakveld: Norsk utvikling av bremseskjerm til F-35

Tirsdag 22/9 flyr den første norske F-35! SFFK er aktuelle som aldri før og har fått anledning til å få et eksklusivt foredrag av Stian Betten, Sjefsforsker ved FFI (Forsvarets Forsknings Institutt) om NORSK UTVIKLING AV BREMSESKJERM TIL F-35!

Tid og sted: TORSDAG 8. OKTOBER, KL 1900 I SFFK KLUBBHYTTE.

Forrige temakveld var om Spitfire, nå hopper vi 70 år og enda lengre frem i tid!

Dette foredraget vil gi oss flyinteresserte et innblikk i tilpassing til lokale operative forhold, hvilke faser en må igjennom i et slikt prosjekt og hvilke utfordringer en støter på innen design, sertifisering, testing, verifisering og produksjon.
Vel møt til nok en trivelig og interessant temakveld hos SFFK!!

De som ikke har adgangskort til flystasjonen melder seg som vanlig i vakta.

Bremseskjerm

TEMAKVELD I DESEMBER

           Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til TEMAKVELD
                                 TEMA
              Utsjekk i North American Mustang!
I desember kan vi by på et enestående og meget spennende tema sett i norsk sammenheng.
Vi har 2 medlemmer som var nylig i USA for å gjennomføre utsjekk i Mustang!
De vil berette om opplevelsen og erfaringer i en presentasjon.
Fremmøte torsdag 4 desember 2014 kl 19:30 ved Sola Flystasjon Flyklubb.
Vel møtt.
Brian Hoddy
Flytryggingsleder

Temakveld: Luftoperativt beredskap under den kalde krigen

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til Temakveld i januar.

Luftoperativt beredskap, QRA med F-86K og F-104G og avskjæring av sovjetiske fly under den kalde krigen ved Siegfried Hernes

Tid/sted 16 januar 2014 klokka 19:00. Sola Flystasjon Klubbhus, på miliærsiden. Deltakere som Ikke medlemmer av SFFK og personer uten militær ID eller Avinor kort må henvende seg til MP vakta for adgang.

Vel møtt.