Author Archives: SFFK

Kommentarer ad. “Forskrift om ubemannede luftfartøy”, melding fra Sola ATC.

Jeg viser til melding nedenfor fra Ole Morten Varhaug,
Operativ sjef Sola TWR, Avinor Flysikring AS som gjør brukerne av luftrom oppmerksom på forskriften som gjelder for bruk av droner i ukontrollert og kontrollert luftrom hvor det foreligger begrensinger for slik flyging.

Droner har blitt mer og mer tilgjengelig for allmenheten. De brukes i økende grad kommersielt så vel som hos ”hobbister”. Dessverre har det oppstått en del misbruk både her i landet så vel som i utlandet. I graverende tilfeller er det meldt om “near miss” i nærheten av flyplasser ved innflyging. Derfor et regelverk og man har all grunn til å være årvåken. Continue reading

SOP Workshop i april 2015

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til SOP Workshop med fokus på nødprosedyrer to kvelder i april. Vi møtes i klubbhuset.

Tid – Torsdag 9 april 2015 klokken 1900.
Tid – Torsdag 16 april 2015 klokken 1900.

TEMAKVELD I DESEMBER

           Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til TEMAKVELD
                                 TEMA
              Utsjekk i North American Mustang!
I desember kan vi by på et enestående og meget spennende tema sett i norsk sammenheng.
Vi har 2 medlemmer som var nylig i USA for å gjennomføre utsjekk i Mustang!
De vil berette om opplevelsen og erfaringer i en presentasjon.
Fremmøte torsdag 4 desember 2014 kl 19:30 ved Sola Flystasjon Flyklubb.
Vel møtt.
Brian Hoddy
Flytryggingsleder

Temakveld i oktober 2014

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til TEMAKVELD.

Alvorlige luftfartshendelser – Hvordan leve med opplevelsen?

Fremmøte 23 oktober 2014 kl 19:00 ved Sola Flystasjon flyklubb.

Vel møtt.