Category Archives: Flytrygging

EASA Flight Safety publikasjoner

EASA har publisert en rekke hefter med informasjon om ulike temaer av høy relevans for GA- flygere. På linken under finner du blant annet:

– Flying Displays for Pilots
– In flight icing
– Stall and spin loss of control
– Using advanced navigation technology safely
– Bird Strike
– Flight Close to high ground
– Weather anticipation
– Decision making
– Collision avoidance
NB: Bla litt nedover på siden. De relevante heftene er godt gjemt og krever litt leting.

Kommentarer ad. “Forskrift om ubemannede luftfartøy”, melding fra Sola ATC.

Jeg viser til melding nedenfor fra Ole Morten Varhaug,
Operativ sjef Sola TWR, Avinor Flysikring AS som gjør brukerne av luftrom oppmerksom på forskriften som gjelder for bruk av droner i ukontrollert og kontrollert luftrom hvor det foreligger begrensinger for slik flyging.

Droner har blitt mer og mer tilgjengelig for allmenheten. De brukes i økende grad kommersielt så vel som hos ”hobbister”. Dessverre har det oppstått en del misbruk både her i landet så vel som i utlandet. I graverende tilfeller er det meldt om “near miss” i nærheten av flyplasser ved innflyging. Derfor et regelverk og man har all grunn til å være årvåken. Continue reading

Bruk av småfly fra Sola i spinn-forskning

OBS NYTT STED OG TID

Rein Inge Hoff vil holde foredrag om sin spinn-forskning i Hovedredningssentralen sitt auditorium tirsdag 5. april klokka 19:15 Målet med forskningen var blant annet å visualisere luftstrøm over vinger og haleflater ved stall og spinn. Det ble filmet fra cockpit i flyene, men også fra helikopter som fløy i formasjon. Flytyper som ble brukt var Slingsby Firefly, Saab Safir og Vans RV-8. Vi ønsker alle interesserte velkommen til SFK sine lokaler på P13.

LN-TFF iinngang til venstre spinn

LN-TFF iinngang til venstre spinn

SOP Workshop i april 2015

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til SOP Workshop med fokus på nødprosedyrer to kvelder i april. Vi møtes i klubbhuset.

Tid – Torsdag 9 april 2015 klokken 1900.
Tid – Torsdag 16 april 2015 klokken 1900.

Temakveld i oktober 2014

Sola Flystasjon Flyklubb inviterer til TEMAKVELD.

Alvorlige luftfartshendelser – Hvordan leve med opplevelsen?

Fremmøte 23 oktober 2014 kl 19:00 ved Sola Flystasjon flyklubb.

Vel møtt.