Kommentarer ad. “Forskrift om ubemannede luftfartøy”, melding fra Sola ATC.

Jeg viser til melding nedenfor fra Ole Morten Varhaug,
Operativ sjef Sola TWR, Avinor Flysikring AS som gjør brukerne av luftrom oppmerksom på forskriften som gjelder for bruk av droner i ukontrollert og kontrollert luftrom hvor det foreligger begrensinger for slik flyging.

Droner har blitt mer og mer tilgjengelig for allmenheten. De brukes i økende grad kommersielt så vel som hos ”hobbister”. Dessverre har det oppstått en del misbruk både her i landet så vel som i utlandet. I graverende tilfeller er det meldt om “near miss” i nærheten av flyplasser ved innflyging. Derfor et regelverk og man har all grunn til å være årvåken.

Det er vanskelig å oppdage droner pga størrelsen og lav masse slik at det også er vanskelig å forholde seg til dem i luften. Men det ligger en forpliktelse for dronepiloter å kontakte ATC ved flyging i kontrollert luftrom, andre regler gjelder for flyging i ukontrollert luftrom.

Medlemmer bør da være oppmerksom på mulig konflikt dersom de ser ut ifra NOTAM at det foregår dronevirksomhet i aktuelt operasjons området.

Medlemmer bør også være klar over at det foregår modellfly virksomhet på Bore hvor Forus RC holder til. Flystripen ligger på 0 ft ASL.

På Tjessem utenfor Ålgård foregår modellflyging der Albartoss RC holder til. Flyplassen er tydelig gjort ved bruk av ”fullsize windsock” og konteiner. Flyplassen ligger på 285 m ASL.

På Sør Reime lenge syd på Jæren holder Jæren Sports Flyers til. Flyplassen ligger på 0 m ASL.

Melding fra AVINOR AS Flysikring.
God ettermiddag

Vi har begynt å benytte oss av den nye forskriften utgitt av Luftfartstilsynet i 2015 og gyldig fra 1.1.2016.

Det er noen punkter der som vi ønsker å sikre oss at dere som luftromsbrukere også er klare over:
– Utenfor 5km fra flyplassgjerdet kan droneflygere fly fritt opp til 120m AGL. Dette gjelder alle størrelser droner og modellfly, så sant de flys innenfor synsvidde (VLOS). I og med høydebegrensningen er 120m AGL, så kan dette fort komme opp i aktuelle høyder på fjelltopper o.l.
– Innenfor 5km fra flyplassgjerdet skal all slik aktivitet koordineres med TWR.
– I ukontrollert luftrom kan store droner (25kg+) flys innenfor synsvidde over 120M AGL uten kontakt med ATC, men kun med NOTAM.
– I ukontrollert luftrom kan medium og store droner (2,5kg+) flys utenfor synsvidde (BLOS) under 120M AGL, uten kontakt med ATC, men kun med NOTAM

Vi ser at det legges opp til at mye av droneaktiviteten må luftromsbrukerene, altså dere som piloter, finne utav selv via NOTAM. I allefall dersom dere ikke tar kontakt med ATC.

Dersom dere opplever hendelser med droner, nærpasseringer etc, ikke glem å rapporter dette via Altinn. Siden dette er en fersk forskrift, så kan den påvirkes ved at vi rapporterer dersom vi opplever at forskriften ikke fungerer.

Vi har en god dialog med lokale droneoperatører, og dersom dere har innspill til deres aktiviteter, så kan jeg videreformidle de til dem.

Med vennlig hilsen

Ole-Morten Varhaug
Operativ sjef Sola TWR

AVINOR FLYSIKRING AS