Category Archives: Uncategorized

Årsmøte 2019

Det er igjen tid for årsmøte!

Dato 05.02.19
Klokken 19:00
Sted: Klubbhuset

Se vedlagt innkalling!

Saker til årsmøtet sendes til meg senest 22.januar.

Erik Andreas Øglænd
eoglend@lyse.net
Continue reading

Utsettelse av Temakveld 21 April “Continued flight into IMC, why?

Det er oppstått feil på strømtilførselen til SFFK klubbhytte som feilrettes og utbedres i disse dagene. Uten strøm kan jeg dessverre ikke presentere dette temaet. Det blir satt opp en ny dato for presentasjonen. “Watch this space”.

Kommentarer ad. “Forskrift om ubemannede luftfartøy”, melding fra Sola ATC.

Jeg viser til melding nedenfor fra Ole Morten Varhaug,
Operativ sjef Sola TWR, Avinor Flysikring AS som gjør brukerne av luftrom oppmerksom på forskriften som gjelder for bruk av droner i ukontrollert og kontrollert luftrom hvor det foreligger begrensinger for slik flyging.

Droner har blitt mer og mer tilgjengelig for allmenheten. De brukes i økende grad kommersielt så vel som hos ”hobbister”. Dessverre har det oppstått en del misbruk både her i landet så vel som i utlandet. I graverende tilfeller er det meldt om “near miss” i nærheten av flyplasser ved innflyging. Derfor et regelverk og man har all grunn til å være årvåken. Continue reading