Årsmøte 2019

Det er igjen tid for årsmøte!

Dato 05.02.19
Klokken 19:00
Sted: Klubbhuset

Se vedlagt innkalling!

Saker til årsmøtet sendes til meg senest 22.januar.

Erik Andreas Øglænd
eoglend@lyse.net

Innkalling til årsmøte Sola Flystasjons Flyklubb

Dato: Tirsdag 05.02.2019
Kl.: 19:00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent for 2020
  8. Vedta idrettslagets organisasjonsplan.
  9. Foreta følgende valg: (Leder, nestleder, sekretær, styremedlem, varamedlem, revisorer og valgkomite, ref. referat fra siste årsmøte.)

a) Leder (1år) Håvard Vetrhus
b) Nestleder (2år) Helge Øglænd
c) Sekretær (2år) Erik Andreas Øglænd
d) Styremedlem (2år) Tore Reimers
e) Varamedlem (2år) Roger Aure
f) Revisor (1år) Stig Holgersen
g) Revisor (1år) Espen Heine-Eriksen
h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
i) Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.)

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet (frist 22. Januar).
Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men vi henstiller om at man i størst mulig grad gir sine innspill til valgkomiteen ved leder Stig Holgersen på shh@ambio.no.

Årsrapporter, regnskap og fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsted samt bli lagt ut i klubbhytta senest en uke før årsmøtet.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

For styret v/leder Håvard Vetrhus