Styret

Styrets sammensetning

 • Styrets leder: Håvard Vetrhus ( havard.vetrhus@gmail.com)
 • Nestleder: Øyvind Øglænd ( oivind.ogland@lyse.net )
 • Sekretær: Brian Hoddy ( br-hodd@online.no )
 • Kasserer: Skule Sletten ( skule.sletten@lyse.net )
 • Styremedlem: Øystein Sandal ( oesandal@gmail.com )
 • Varamedlem: Glenn Munthe ( glenn@munthe.no )

Styreutpekte verv

 • Teknisk leder: Skule Sletten ( skule.sletten@lyse.net)
 • Crew Chief LN-SAP:
 • Crew Chief LN-SAO:
 • Skolesjef: Øystein Sandal ( oesandal@gmail.com )
 • Operativ leder: Øivind Rønning ( oivind.ronning@gmail.com )
 • Klubbhus leder: Øyvind Øglænd ( oivind.ogland@lyse.net )
 • Flytryggingsleder: Thomas Gundersen ( thomas.gundersen@gmail.com  )
 • Leder RU: Espen Heine-Eriksen ( eheine@online.no)
 • Leder introflyging: Skule Sletten ( skule.sletten@lyse.net)

Oppdatert: 22.06.21