Temakveld: Norsk utvikling av bremseskjerm til F-35

Tirsdag 22/9 flyr den første norske F-35! SFFK er aktuelle som aldri før og har fått anledning til å få et eksklusivt foredrag av Stian Betten, Sjefsforsker ved FFI (Forsvarets Forsknings Institutt) om NORSK UTVIKLING AV BREMSESKJERM TIL F-35!

Tid og sted: TORSDAG 8. OKTOBER, KL 1900 I SFFK KLUBBHYTTE.

Forrige temakveld var om Spitfire, nå hopper vi 70 år og enda lengre frem i tid!

Dette foredraget vil gi oss flyinteresserte et innblikk i tilpassing til lokale operative forhold, hvilke faser en må igjennom i et slikt prosjekt og hvilke utfordringer en støter på innen design, sertifisering, testing, verifisering og produksjon.
Vel møt til nok en trivelig og interessant temakveld hos SFFK!!

De som ikke har adgangskort til flystasjonen melder seg som vanlig i vakta.

Bremseskjerm