Mustang P-51D “the Shark”

Det blir mer “Merlin” på Flydagen Sola 5 september – P-51D “the Shark” er bekreftet! Denne maskinen er i dag på engelsk register men har tidligere vært i Norge som “Old Crow”. I dag opereres den av the Norwegian Spitfire Foundation. Foto: Eirik Østensjø.

P-51D "the Shark". Foto Eirik Østensjø

P-51D “the Shark”. Foto Eirik Østensjø