FOR BESØKENDE MED EGET FLY

Helgen rundt 15.juni er det ventet ekstra trafikk og Avinor innfører PPR for VFR i perioden. Det vil gjelde VFR som skal lande eller ta av på ENZV, samt gjennomflyging av CTR.
PPR vil være gjeldende fra fredag 14.juni kl1200 til søndag 16.juni kl 2000. Alle tider lokaltid.
PPR kan bestilles hos Supervisor Sola Tårn, tlf 51 65 81 43, eller via mail zvsup@avinor.no. Mail er å foretrekke.
NOTAM vil komme etter hvert.


Foto: Eirik Østensjø