Flydagen 2014: Adkomst og billettpriser

flydagen-kartADKOMST
Inngang skjer via hovedporten (militærvakta) på Sola Flystasjon. De som kommer med bil vil bli anvist parkering inne på området.

BILLETTPRISER
Fra fylte 16 år: kr 100
Ikke fylt 16 år: gratis
Militære i uniform: gratis