Fareområde END210 ved Titanias dagbrudd

Operativ leder gjør oppmerksom på at det opprettet et permanent fareområde END210 fra overflaten opp til 6000 fot sentrert på Titanias dagbrudd i Sokndal med en radius på 1.3 nm. Klubbens fly skal ikke flys gjennom dette fareområdet .

END210 (Skjermdump SkyDemon)

END210 (Skjermdump SkyDemon)