Klubbkveld med foredrag torsdag 6. september

Førstkommende torsdag (6. september) kommer Lars Heskje for å holde foredrag i klubbhuset kl 19:00. Han vil foreta en gjennomgang av EASAs og Luftfartstilsynets regler/praksis vedrørende skillet mellom ervervsmessig og ikke-ervervsmessig flygning i klubbregi.

Vel møtt!