Klubb PFT 2018

Datoene for teoridelen er satt til onsdag 10/1 og onsdag 7/2 2018 klokka 19:30 i klubbhuset. Du velger den dagen som passer best for deg.

I år har vi fire tema som vil bli gjennomgått:

 • TLAR – that looks about right – attitude flyging – ET
 • Systemkunnskap – failure modes – ET
 • Crosswind landinger og teknikk – RIH
 • Spin Entry – RIH

Det er selvfølgelig også åpent for diskusjon og skolen håper at dette frisker opp gammel kunnskap og at vi blir godt forberedt for kommende sesong. Vel møtt til en god flight safety kveld i godt lag.

Deadline for gjennomføring av flydelen av klubb PFT (klubbsjekk) er 31.03.18. Det er jo selvfølgelig mulighet for å ta denne allerede fra januar så det burde være god tid til planlegging. På denne måten er vi godt rustet foran kommende sesong. Ta kontakt fortrinnsvis med Harald, Øystein, Rein Inge og Thomas for Klubb-PFT (klubbsjekk).

Advertisements

Klubbkveld tirsdag 7. november 2017

Minner om klubbkveld på tirsdag 7. november klokka 19:00

Det blir litt bildevisning og mimring fra SAS 2017

Ta gjerne med interessant lesestoff du er villig til å låne ut og som du mener andre medlemmer kan ha glede av å lese på mørke høst og vinterkvelder.

Sørg for at du står på kubbens medlemsliste hvis du ikke allerede har fått eget adgangskort.

Faste klubbkvelder i SSFK

På årsmøtet ble det besluttet av vi innfører en fast klubbkveld i SFFK der vi enten bare møtes for sosialt samvær eller det arrangeres foredrag, vises filmer, serveres noe, alt etter hva medlemmene finner på!

Vi ble enige om den første tirsdagen i måneden sånn ca kl. 1900, så hvis du vil treffe folk i klubbhuset er det da du må møte opp!

Først kvelden er jo da i morgen tirsdag 3. oktober kl 1900.

Sørg for at du står på kubbens medlemsliste hvis du ikke allerede har fått eget adgangskort. Skule Sletten administrerer oppdatert medlemsliste!

Innkalling til årsmøte Sola Flystasjon Flyklubb 2017

Ny dato: tirsdag 26. september 2017 – Kl.: 19:00 – Sted: Klubbhuset

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg: (Leder, Nestleder, Sekretær, Styremedlem, Varamedlem, samt revisorer og valgkomite er på valg i år, ref. referat fra siste årsmøte)

Continue reading

Teorikurs i akroflyging 11-12 mars 2017 på Sola

2012_Sprtsmn_KwnSola Flystasjon Flyklubb inviterer til teorikurs i akroflyging helgen 11-12. mars 2017. Kurset avholdes i vårt klubbhus, går over lørdag og søndag og koster kr 1800. Vi henviser til separat dokument for fullstendig invitasjon og kursprogram. Vi har plass til 15 deltakere på kurset.

Læreboka “Akroflyging” av Knut Lande kan kjøpes gjennom Luftfartsskolen.

Selvassuranse 2017

I fjor var det ikke mange som betalte inn til selvassuransefondet. Kasserer vil oppfordre alle som flyr om å betale denne hvert år.

Det er en kollektiv forsikringsordning for våre piloter. Skades eller havarerer fly og kaskoforsikring benyttes så slipper piloten selv å dekke egenandelen på forsikringen. Hvis en tar del i denne forsikringsorningen så dekkes egenandelen på forsikringen av fondet vi har opprettet med den hensikt.

I vår klubb har vi gjennom åra har hatt flere skader hvor kaskoforsikring har vært benyttet. De som ikke hadde betalt kunne ikke påberope seg at egenandel på kaskoforsikring skulle dekkes av fondet som andre piloter hadde betalt inn til.

Selvassuranse 2017 kr 200 betales til konto 7331 66 81546.