Innkalling til årsmøte 2015

Se vedlagte innkalling til årsmøte 2015 i Sola Flystasjon Flyklubb, samt vedlagte protokoll fra siste årsmøte.

Sett av datoen 26. mars

Årsrapporter  og regnskap legges ut senest 1 uke før årsmøte. Saker til årsmøte må meldes inn senest to uker til årsmøte.
Innspill til valg rettes til valgkomiteen, ref. protokollen fra i fjor.

Øyvind Øglænd
Sekretær
SFFK

Vedlegg:
Innkalling årsmøte SFFK 2015
Referat årsmøte SFFK 2014