Endring i utstedelse av ruteklareringer for VFR-flygninger før avgang

Utstedelse av ruteklareringer for VFR-flygninger før avgang

Avinor Flysikring AS endrer 2.april sin ATM-håndbok til å omfatte prosedyrer for utstedelse av VFR-klareringer. Dette vil påvirke alle som flyr VFR fra Sola.

Bakgrunn

ATM Fagstab har mottatt anmodning om å utarbeide en standardisert fremgangsmåte for ruteklaringer til VFR GA-flyginger. Det viser seg at det har eksistert forskjellig praksis på tårnenhetene når det gjelder tidspunkt for utstedelse av ruteklarering til VFR GA-flyginger før avgang. I tillegg har det vært hendelser der VFR-piloter har misforstått og trodd at de var klarert for avgang etter kun å ha mottatt en ruteklarering. Flere enheter har allerede innarbeidet en standardisert praksis innad på enheten, for å unngå disse problemstillingene.

ATM Fagstab har utarbeidet en instruks vedrørende ruteklareringer til VFR GA-flyginger

 

Ruteklareringer

I Doc 9432 kapittel 2.8.3.2 står det følgende: Controllers should pass a clearance slowly and clearly since the pilot needs to write it down and wasteful repetition will thus be avoided. Whenever possible, a route clearance should be passed to an aircraft before start up. In any case, controllers should avoid passing a clearance to a pilot engaged in complicated taxiing manoeuvres and on no occasion should a clearance be passed when the pilot is engaged in line up or take-off manoeuvres.

Ruteklareringer til VFR-flyginger utført som GA skal, såfremt mulig, utstedes før flygingen får klarering til å takse. I tilfeller hvor dette ikke er mulig, kan flygeren instrueres om å rapportere klar for å motta klarering ved å bruke fraseologien «REPORT WHEN READY FOR CLEARANCE».

 

Relevant regelverk

Doc 9432 (Manual of Radiotelephony) kap. 2.8.3
Annex 11 kap. 3.7 (Air traffic control clearances)
Doc 4444 kap. 4.5 (Air traffic control clearances) og kap. 12 (Phraseologies).

 

Bruk av fraseologien «hold short»

Doc 9432 kapittel 2.8.3.3 slår fast at An air traffic control (ATC) route clearance is not an instruction to take off or enter an active runway. The words “TAKE OFF” are used only when an aircraft is cleared for take-off, or when cancelling a take-off clearance. At other times, the word “DEPARTURE” or “AIRBORNE” is used. På tross av dette har det ved flere anledninger vist seg at VFR-piloter har misforstått og trodd at de var klarert for avgang etter kun å ha mottatt en ruteklarering. For å redusere risikoen for slike misforståelser, skal fraseologien «HOLD SHORT OF» benyttes i forbindelse med formidling av klarering/reklarering dersom flygingen står på eller er i ferd med å nærme seg venteposisjon.

Eksempel: «LNABC, HOLD SHORT OF RWY XX, CLEARED TO LEAVE CONTROL ZONE VIA….”

 

Konklusjon

Det vil medføre en endring i hvordan Sola Tårn utsteder ruteklareringer og avgangsklareringer.

Historisk sett har Sola Tårn gitt ruteklarering samtidig med avgangsklarering. Dette er en lokal praksis som er unik i Norge, og ikke hensiktsmessig i forhold til relevant regelverk eller nasjonal standard.

Fra og med 2.april vil derfor Sola Tårn/Ground gi ruteklarering før VFR-flyginger starter taxi.

Det er kritisk at flygere merker seg forskjellen mellom en ruteklarering og en avgangsklarering. «Cleared to leave control zone via XXX» er ikke en avgangsklarering. Avgangsklarering fås kun når man står på rullebanen, eller er iferd med å entre rullebanen og inneholder alltid «take-off» i setningen.

 

Fraseologieksempel:

LN-ABC:            «Tower, LN-ABC, at Apron 13, requesting startup, intention is to operate in Orre training area”

ATC:                   “LN-ABC, startup approved, QNH 1013, clearance available”

LN-ABC:              “L-BC, QNH 1013, ready for clearance”

ATC:                     “L-BC is cleared to leave control zone via VIGDEL-REVE 1000ft or below, squawk 4502”

LN-ABC:               “Cleared to leave control zone via REVE 1000ft or below, squawk 4502, L-BC”

Merk at man her kun har fått ruteklarering og ikke avgangsklarering

ATC:                  “L-BC, readback correct”

LN-ABC:            «Tower, L-BC Requesting taxi»

ATC:                   «L-BC taxi to holding point RWY18 via TWY G1»

LN-ABC            “Taxi to holding point RWY18 via TWY G1, L-BC”

ATC:                   “L-BC, line up and wait RWY18”

LN-ABC            “Lining up RWY18, L-BC”

ATC                    “L-BC, wind is 170 degrees 12 knots, RWY18 cleared for take-off, [right turn out]”

LN-ABC             “Cleared for take-off RWY18, [right turn out]”

( Klammeform […] betyr at fraseologien benyttes når det er behov for det. Dersom du er usikker på hvilken vei du skal svinge, spør!!! Det er bedre å spør en gang for mye enn en gang for lite)

Spørsmål

Spørsmål, innvendinger og andre innspill i saken sendes undertegnede

 

Med vennlig hilsen

AVINOR FLYSIKRING AS
Ole-Morten Varhaug
Operativ sjef Sola kontrolltårn