Innføring av ‘demarcated areas’ DA

Informasjonsskriv fra Avinor:

Som de fleste sikkert vet er det EU-komisjonen som regulerer security installasjoner, systmer og prosesser i Europa – dette gjelder også Norsk luftfart. For en liten stund siden kom det en oppdatering som vi nå har satt i drift.

da-marking

EU-regelverket (som vanligvis blir overført i Norsk regelverk med det samme) har endret litt på kravene til bruk av flyside, og i denne sammenhengen ble det innført et noe tydeligere skille mellom kommersiell flytrafikk, annen type flytrafikk (bla helikoptertrafikk, småfly og ambulansefly) og alt annet som skjer på lufthavnen.

Vi er pålagt å innføre en ny områdedefinisjon: I tillegg til CSRA (for kommersielle passasjerfly), SRA (for kommersielle frakt- og postfly) og flyside (så langt alt utenfor CSRA og SRA) finnes det nå et nytt område: DA = Demarcated Areas (‘avgrensede områder’) som er forbeholdt annen type flytrafikk som f eks helikoptre, småfly/flyklubber og ambulansefly. Denne typen trafikk ble fram til i dag håndtert på flyside. I følge regelverket må dette nå foregå på DA-områder.

Vi har nå i første omgang definert 5 forskjellige DA-områder:

  • Apron 13 – flyklubb nord, permanent DA
  • Apron 10 – midlertidig DA når småfly eller ambulansefly står parkert her (hvis det ikke er fly parkert her er området definert som flyside, når de store fraktfly står her er det SRA)
  • Apron 7 – Helikoptere, permanent DA
  • Hard Stands 1-5 – midlertidig DA på enkelte stands når småfly står parkert her (hvis det ikke er fly parkert her er områdene definert som flyside)
  • Apron 5 – flyklubb sør, permanent DA

Se lenkene under som viser de forskjellige DA-områdene på Sola lufthavn.

1512_utforming-da-pa-sola-lufthavn-kart
1512_oppmerking-da

Grensen mellom DA og flyside/SRA er merket med enten fiolett strek på bakken med ‘<- DA ->’ skrevet i hvit eller med jersey blokker malt fiolett og ‘<- DA ->’ merket på den siden man ser når man krysser fra flyside inn på DA og refleks på baksiden (som man ser når man er inne på DA), se vedlagt .ppt fil. Grensene kan endre seg ved behov men vil alltid merkes med enten fiolett strek eller jersey blokker.

Meningen med innføring av DA er at man definerer hvor på lufthavnen slik trafikk, dvs helikoptre, småfly/flyklubber og ambulansefly håndteres, at grensene til flyside eller (C)SRA merkes synlig og kommuniseres tydelig til alle og at det kun er personer som har tjenestlig behov for å være i disse områdene som har lov å oppholde seg der.

I praksis medfører dette ikke noen særlige endringer for oss:

  • Det finnes ingen adgangs- eller sikkerhetskontroll fra flyside inn på et DA-område. DA har faktisk samme security-status som flyside (man trenger lufthavn ID-kort eller autorisasjon for adgang).
  • De som jobber i de forskjellige områdene gjør dette på samme måten som alltid. For alle andre er det mulig å gå/kjøre gjennom et DA-område, man skal da bare ikke oppholde seg der uten tjenestlig behov.

Det er også innført ny merking ved fuelorådet. Dette skal hjelpe brukere og bakkepersonell til å «se» utfordringer i logistikken ved tankingsområdet. Dersom et luftfartøy blir stående utenfor det merkede areal, blir det restriksjoner på tilstøtende taksebane.

Se vedlegg:  flyparkering_a13_fleksibelt_areal_tankanlegg

Det som er viktig er at alle som jobber ute på lufthavnen vet om denne nye regelen, forstår hva det innebærer for den enkelte og gjør seg kjent med grensene av de områdene det gjelder.