Revidert norskpråklig og ny engelskspråklig SOP tilgjengelig

Revidert norskspråklig SOP er nå lagt ut på operative side.

Vi har også et engelspråklig Standard Operating Procedures (SOP) dokument tilgjengelig via vår operative side. Mange takk til Brian Hoddy som har tatt jobben med å oversette dokumentet.