Innkalling til årsmøte 2018 for Sola Flystasjons Flyklubb

Kort oppsummert:

Dato: 06.03.2018
Tid: Kl: 19:00
Sted: Klubbhytten.

Eventuelle saker til årsmøtet kan sendes meg innen 20. Februar.

Årsrapporter, regnskap og fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsted samt bli lagt ut i klubbhyta senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt

For styret v/ formann Håvard Vetrhus

Innkalling til årsmøte Sola Flystasjons Flyklubb

Dato: Tirsdag 06.03.2018
Kl.: 19:00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2017
 8. Vedta idrettslagets organisasjonsplan.
 9. Foreta følgende valg: (Leder, Kasserer, revisorer og valgkomite, ref. referat fra siste årsmøte.)
  • Leder (1år) Håvard Vetrhus
  • Kasserer (2år) Skule Sletten
  • Revisor (1år) Stig Holgersen
  • Revisor (1år) Espen Heine-Eriksen
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  • Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.)

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet (frist 20. Februar).

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men vi henstiller om at man i størst mulig grad gir sine innspill til valgkomiteen ved leder Leidulf Heskje på lh@anssec.no.

Årsrapporter, regnskap og fullstendig saksliste vil bli gjort tilgjengelig på klubbens nettsted samt bli lagt ut i klubbhytta senest en uke før årsmøtet.

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) medlemskap er stemmeberettiget.

For styret v/Formann Håvard Vetrhus
Erik Andreas Øglænd
Sekretær